Winners Group, s.r.o. – winnerslizing.sk

Winners Group, s.r.o. – winnerslizing.sk

Aj keď sa možno na prvý pohľad nezdá, finančné služby sú prítomné všade okolo nás. Požičiavame si peniaze od banky alebo rôznych finančných inštitúcii, poisťujeme si život alebo svoj majetok, prípadne využívame leasingové služby. Finančné služby sa v súčasnosti na nás valia doslova z každej strany a často krát nie je vôbec jednoduché sa v ponuke finančného trhu vyznať. Na túto činnosť sa špecializujú viacerí odborníci, ktorí sa inak nazývajú aj finanční sprostredkovatelia alebo poradcovia. Takýmto špecialistom je aj spoločnosť Winners Group. Tím spoločnosti winners group sa skladá z odborníkov na viaceré finančné otázky. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je ponúknuť klientovi komplexnú ponuku bez toho, aby musel oslovovať viaceré finančné inštitúcie samostatne. Finanční sprostredkovatelia predstavujú špecialistov, ktorí majú prehľad o tom, čo sa na finančnom trhu práve deje a ich snahou je klientovi poskytnúť riešenia šité na mieru. Vďaka činnosti týchto subjektov dokážu fyzické osoby ale i podnikatelia ušetriť nemalé finančné prostriedky. Finanční poradcovia sledujú každodenné dianie na finančnom trhu a zistené výsledky sa snažia zahrnúť do ponúk, ktoré sprostredkúvajú svojim klientom. Dôležitým znakom finančného poradcu je to, aby mal prehľad o tom, čo sa deje nielen na domácom trhu, ale dôležité je disponovať vedomosti aj z diania na svetovom finančnom trhu. Je zrejmé, že finanční poradcovia nebudú mať odpovede na všetky finančné otázky. Z toho dôvodu sa väčšinou špecializujú na jednu, prípadne na viacero oblastí svojej pôsobnosti. Spoločnosť Winners Group sa považuje za špecialistu v štyroch základných oblastiach – oblasť hypoték, poistenia, leasingu a realitnú činnosť. Neposkytuje finančné produkty priamo, ale spolupracuje s viacerými partnerskými spoločnosťami a z ponúk týchto spoločností sa snaží vybrať najvhodnejšie riešenie pre svojho klienta. V tomto prípade majú možnosť presadiť sa na finančnom trhu aj malé finančné spoločnosti, ak dokážu svojim klientom poskytovať výhodné finančné riešenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners lizingFinančné služby využíva takmer každý človek. V záujme každého človeka by malo byť vybrať si čo najvýhodnejšie finančné riešenie. Práve finanční sprostredkovatelia a poradcovia môžu napomôcť pri optimálnom výbere finančného produktu a jeho nastavenia. Na finančných poradcov a sprostredkovateľov sa ľudia neobracajú len vtedy, keď si chcú zaobstarať určitý produkt. Služby finančných poradcov využívajú aj vtedy, ak sú si vedomí, že finančný produkt, ktorý využívajú v súčasnosti nie je pre nich až tak výhodný. Finančný poradca klientovi poradí a navedie ho na správnu cestu, aby už nemusel trpieť finančnými stratami plynúcimi z finančnej služby.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a. s.:

Adresa spoločnosti: Trade center I., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

Telefonický kontakt: 02 32 115 554

Comments are closed.