Winners Group, s.r.o. – jednoduchyleasing.sk

Winners Group, s.r.o. – jednoduchyleasing.sk

Finančný sektor patrí medzi jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov vyspelých krajín, od ktorého je hospodárska situácia v krajine závislá. Historicky sa vytvorili finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. Na strane dopytu stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja finančné inštitúcie, ktoré majú vytvorené portfólio služieb, z ktorých majú jednotliví klienti na výber. Na finančnom trhu sa tiež vyskytujú finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia, ktorí predstavujú medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a jej klientmi. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners groupVo forme finančného sprostredkovateľa a poradcu vystupuje aj spoločnosť Winners Group. Hlavná činnosť spoločnosti winners group spočíva v poradenstve a sprostredkovaní rozličných finančných produktov svojim klientom. Nezameriava sa len na jeden produkt, ale klientom sa snaží priniesť riešenie na akýkoľvek finančný problém. V náplni jej sprostredkovateľskej činnosti nájdeme rozličné finančné produkty z oblasti poskytovania hypoték, lízingu, sprostredkovanie v oblasti realitnej a poisťovacej činnosti. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je to, aby klientovi boli poskytnuté služby komplexné – to znamená také, ktoré nájde pod jednou strechou a nebude musieť navštevovať jednotlivé finančné inštitúcie samostatne. Ak sa klient obráti so žiadosťou o spoluprácu na spoločnosť Winners Group, tá vykoná takmer všetky úkony zaňho. Prvý krok predstavuje stretnutie zamestnanca Winners Group s klientom, kde sa finančný sprostredkovateľ snaží zistiť aktuálne potreby klienta. Po zistení potrieb a očakávaní vykoná podrobnú analýzu toho, čo finančný trh ponúka a klientovi navrhne riešenia. Rozhodnutie o výbere finančného produktu je na samotnom klientovi. Okrem komplexných riešení v oblasti finančných produktov sa Winners Group snaží prinášať rprodukty viacerých finančných inštitúcii. Neponúka teda finančné produkty len jednej finančnej inštitúcie, ale má vytvorenú hustú partnerskú sieť v oblasti spolupráce s rozličnými finančnými spoločnosťami. Klient si teda môže byť istý, že mu nebude odporučený produkt podľa preferencií, ale na základe jeho skutočných potrieb.  Okrem finančného sprostredkovania tiež ponúka aj finančné poradenstvo. V oblasti poskytovania takýchto služieb klientovi v prípade, ak sa na spoločnosť Winners Group obráti so žiadosťou o poradenstvo, poskytne radu a rozličné cenné informácie vo finančných záležitostiach. Ak si napríklad klient nie je istý, či má dobré nastavené životné poistenie, zamestnanec Winners Group vykoná analýzu, na základe ktorej zistí, či by mal klient pokračovať v spolupráci s určitou poisťovňou, alebo existuje lepšia možnosť poistenia. Takouto činnosťou dokáže Winners Group svojim klientom ušetriť až niekoľko desiatok eur mesačne. Nejedná sa však len o poistenie, ale záber jej činnosti je naozaj široký.

Hlavné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Sídlo: Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

Kontakt: +421 23 2 115554, +421 23 2 144800

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

Comments are closed.