Winners Group, s.r.o. – gfinance.sk

Winners Group, s.r.o. – gfinance.sk

Na finančnom trhu operuje veľké množstvo inštitúcii. Niektoré vystupujú ako finančné spoločnosti, ktoré finančné produkty tvoria samostatne a klientom ich ponúkajú priamo, alebo existujú aj špecializované osoby, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Obe skupiny sú, rovnako ako aj dopyt na finančnom trhu dôležité z hľadiska udržania stability. Spoločnosť Winners Group je tvorená finančnými sprostredkovateľmi aj poradcami. Winners Group sa zameriava na viaceré oblasti finančného trhu. V jej ponuke nájdeme všetky činnosti spojené s obstaraním leasingu, získania hypoték, poistenia, ale venuje sa aj realitám. Ponuka je naozaj rozsiahla a nájdeme v nej rozličné finančné nástroje. Winners Group je postavená na filozofii poskytovania komplexných služieb. To znamená, že ponuka je prispôsobená tak, aby klienti našli všetko potrebné pod jednou strechou a nemuseli behať po finančných inštitúciách samostatne. Ak má teda klient záujem o získanie hypotéky a rovnako aj o poistenie nehnuteľnosti, všetky služby mu budú poskytnuté na jednom mieste. Snahou winners group je okrem šetrenia finančných prostriedkov svojich klientov aj šetrenie ich času. Finanční sprostredkovatelia vykonajú takmer všetku prácu za svojho klienta. Aj keď viacerí ešte finančným sprostredkovateľom neveria, treba si uvedomiť jeden základný fakt – ponuky finančných spoločností sa na nás valia zo všetkých strán a človek, ktorý sa v danej oblasti ťažko zorientuje, si len skutočne namáhavo vyberie správny finančný produkt. Cieľom finančných sprostredkovateľov Winners Group nie je obrať svojich klientov o peniaze, ale poskytnúť im odborné poradenstvo. Kde je však záruka toho, že pri samostatnom rozhodnutí klient len nepríde o peniaze? Ak sa klient rozhodne finančné rozhodnutia vykonávať so špecialistom, peniaze dokáže zhodnotiť oveľa efektívnejšie. Spoločnosť Winners Group je výnimočná v tom, že úzko spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami. Ponuka jej služieb je naozaj pestrá a klient si môže vybrať z viacerých finančných riešení, ktoré sa mu pozdávajú najviac. Winners Group sa snaží udržiavať dlhodobé partnerské vzťahy nielen s poskytovateľmi finančných služieb, ale aj s ich klientmi. Po sprostredkovaní finančného produktu vzťah spoločnosti Winners Group nekončí, ale pretrváva naďalej. V pozmluvnej fáze sa spoločnosť snaží byť s klientom neustále v kontakte a zisťovať, či produkt uspokojil klientove očakávania a požiadavky. Spolupráca teda pretrváva aj naďalej. Spoločnosť Winners Group sa snaží byť pre klienta dôveryhodným partnerom, na ktorého sa klienti môžu obrátiť s akýmkoľvek finančným problémom.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a. s.:

Adresa: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Telefónne číslo: 02 32 115 554

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

IČO: 44092890

DIČ: 2022599128

Comments are closed.