Viessmann, s.r.o.

Viessmann, s.r.o.

Na našom území je teplo v domácnostiach získavané pomocou rozličných vykurovacích zariadení. Jedným z najpoužívanejších zariadením je rozhodne plynový kotol. Kotol dokáže svojmu majiteľovi pri správnej údržbe slúžiť aj niekoľko desiatok rokov. Pravidelný servis kotlov by mal vykonávať každý majiteľov tohto zariadenia. Servis kotlov je odporúčané vykonávať minimálne raz za rok. V súčasnosti je už pravidelná revízia kotlov povinnosťou pre každého prevádzkovateľa. Okrem toho, že má podstatný vplyv na bezpečnosť zariadenia, vďaka včasnej kontrole dokáže servisný technik zabezpečiť, aby kotol pracoval tak, ako má. O tom, že povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu kotlov je naozaj povinnosťou každého majiteľa zariadenia svedčí aj fakt, že táto činnosť je nariadená vládou. V prípade, ak zariadenie nepracuje tak, ako má, väčšinou dochádza k úniku tepla či emisií a dokáže sa zvýšiť spotreba plynu až o niekoľko desiatok percent. Príčinou zvýšenej spotreby plynu sú usadeniny na plynovom výmenníku alebo zle nastavenie pomeru zmesí tepla a plynu. Často sa tiež stáva, že v prípade nedostatočnej funkčnosti zariadenia môže činnosť kotla zlyhať a jeho majiteľ tak ostane v studených zimných mesiacoch bez prístupu k teplu a teplej úžitkovej vode. Aby si však majiteľ zariadenia bol jeho činnosťou istý na sto percent, revízia kotla sa odporúča vykonávať mimo hlavnej vykurovacej sezóny, teda nie v zimných mesiacoch. Aby boli zabezpečené čo najlepšie a najaktuálnejšie výsledky činnosti tohto zariadenia, odporúča sa ju vykonať ihneď po skončení vykurovacej sezóny, a to na konci jari alebo začiatkom leta. Ak si majiteľ nechá túto činnosť na poslednú chvíľu, môže sa stať aj taká situácia, že v danom momente nezoženie servisného technika, pred hlavnou vykurovacou sezónou majú totižto najviac práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovServis kotlov zahŕňa viacero úkonov. Prvým krokom býva zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť už pred začiatkom samotnej revízie. Nasledujú úkony, ktoré sa spájajú s vyčistením jeho rozličných častí. Ak sú všetky časti čisté a sú v poriadku, servisný technik vykonáva kontrolu tlaku na tryskách a kontroluje, či činností bezpečnostných systémov funguje správne. Ak je všetko v poriadku, servisný technik vyhotovuje protokol o tom, že bola vykonaná servisná kontrola o nastavení kotla.

Viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom plynových kotlov vykonávajú pravidelnú revíziu zariadenia automaticky. Jednou takou je aj spoločnosť Viessmann, s. r. o. Hlavným cieľom spoločnosti je, aby ich zariadenia boli maximálne bezpečné, preto sa každoročne svojim klientom ozýva z vlastnej iniciatívy, aby ich upozornila na to, že nastal čas vykonať pravidlnú ročnú revíziu plynového zariadenia.

Základné informácie o spoločnosti Viessmann, s. r. o.:

Adresa spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

E-mailová adresa: viessmann@viessmann.sk

Telefonický kontakt: (02) 32 23 01 00

IČO: 31388841

DIČ: 2020330191

IČ DPH: SK2020330191

Comments are closed.