TJ-Legal, s.r.o.

TJ-Legal, s.r.o.

V prípade, že potrebujete a chcete aby vám boli vrátené dane zo štátu, ktorý je členom Európskej únie, je možné podať svoju žiadosť prostredníctvom internetového portálu, ktorý je maximálne bezpečný. Osoba, ktorá je platcom daní má možnosť podať žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia. Aj napriek tomu, že dane boli zaplatené v rôznom štáte, ktorý je členom Európskej únie. Napríklad, ak boli zaplatené dane v členskom štáte ako je Nemecko, je vhodné keď si platca podá žiadosť o vrátenie dane z Nemecka. Obdobie kedy môžete podať žiadosť môže byť v mnohých prípadoch aj menej ako celý rok. Môže to byť obdobie minimálne tri mesiace.

Pokiaľ ste zaplatili dane v členskom štáte Európskej únie

Žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia nepodcenťe
Žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia si nenechávajte na poslednú chvíľu

Tak ako sme už spomenuli, žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia môžete podať elektronickou formou. Mnohí vás oboznámia s tým, že žiadosť musíte podať do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po vyplatenom období. Veľmi dôležitá je komunikácia medzi daňovým úradom a žiadateľom. V prvom rade je potrebné aby ste sa registrovali na daňovom úrade, kde vaša komunikácia bude prebiehať elektronicky. V tomto prípade, je dôležité aby ste mali svoj podpis overený a v elektronickej forme. Tým pádom budete mať svoj overený podpis aj kvalifikovaný, v tomto prípade vaša žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia musí byť podpísaná vašim kvalifikovaným podpisom. Ak sa tak nestane, vaša žiadosť bude daňovým úradom zamietnutá. Jedným z ďalších podmienok je, aby žiadateľ preukázal to, že bol platiteľom daní v príslušnom štáte. Žiadosť o vrátenie dane zo zahraničie nemusíte výhradne podávať vy sami. Avšak musíte mať zástupcu, ktorý má nato adekvátne oprávnenie. Je to v prípade daňových zástupcov, ktorý všetko vybavia za vás, ale musia mať nato oprávnenie. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí pracovali a tým pádom odvádzali dane v zahraničí, nie je žiadny problém podať žiadosť o vrátenie daní napríklad z iného členského štátu Európskej únie. V prípade, že si neviete dať sami rady, neváhajte a navštívte stránku https://www.tj-legal.com/chcem-vratit-dane,  kde vám budú zodpovedané vaše otázky. Nemusíte sa ničoho obávať, pokiaľ ste boli riadnym platcom daní, budú vám následne vrátené tak, ako sme uviedli vyššie v texte.

Comments are closed.