Plánovanie je dôležitý proces

Plánovanie je dôležitý proces

Ak uvažujete o tom, že začnete podnikať alebo ak už aj máte svoj biznis rozbehnutý, iste viete, aké je plánovanie dôležité. Bez toho, aby ste mali vopred obraz o vašich ďalších plánoch, aktivitách a cieľoch môže dobrá firma len ťažko fungovať. Plánovanie vám dáva motiváciu a cestu, kam chcete aby sa vaša firma uberala v najbližších rokoch a mesiacoch. V súčasnosti je dobré mať vypracovaný podnikateľský plán, ktorý nebude slúžiť len pre vaše účely ale môžete ho nevyhnutne potrebovať aj pre potreby banky, ak by ste žiadali o úver. Podnikatelsky plan môže byť užitočný aj pre prípadných investorov alebo pre rôzne fondy. 

Ako by mal vyzerať podnikateľský plán úspešnej firmy?

Podnikatelsky plan a jeho časti
Body v podnikateľskom pláne

Podnikateľský plán je oficiálny písomný dokument, ktorý plní hneď niekoľko funkcií. V prvom rade by mal čo najreálnejšie vykresľovať predstavy o budúcom smerovaní vašej spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby ste si stanovili reálne a najmä splniteľné ciele, ktoré bude vo vašich silách naplniť. Podnikateľský plán by mal odrážať konkrétne ciele firmy, ktoré chcete dosiahnuť v stanovenom časovom období, plán sa zvyčajne vypracováva na obdobie jedného až dvoch rokov. A v neposlednom rade by mal podnikateľský plán odrážať aj kvalitu fungovania a menežovania firmy. Ako sme už spomínali, podnikateľský plán je dobré vypracovať na začiatku vášho podnikania ale aj vtedy, ak plánujete na trh uviesť nový produkt alebo službu. Budete ho potrebovať aj vtedy ak sa chcete prezentovať pred prípadnými investormi alebo ak by ste chceli preraziť aj na nové trhy. V prípade, že hľadáte možnosti požiadať banku o úver alebo o čerpanie rôznych fondov, takmer s určitosťou budú aj tieto inštitúcie od vás plán požadovať. 

Ako by mal vyzerať podnikateľský plán?

Podnikateľský plán nemusí byť priveľmi rozsiahly dokument, no mal byť mať okolo 30 strán a taktiež je dobré priložiť čo najviac príloh. V úvode predstavte svoju firmu základnými údajmi ako je názov, sídlo, adresa firmy. Plán by mal byť stručný a prehľadný a zároveň čo najpresnejší. Predstavte svoje výrobky a služby, ktorými chcete preraziť na poli konkurencie. Ako prílohy môžu slúžiť rôzne grafy, analýzy, štatistické údaje a podobne. Nie každý si trúfa sám vypracovať podnikateľský plán, ak si s tým neviete dať rady, obráťte sa na profesionálov, ktorých nájdete na stránke https://marekstraka.com/

Comments are closed.