Mojedane.sk s.r.o.

Mojedane.sk s.r.o.

Dnes už nie je elektronicke danove priznanie ničím výnimočným vo väčšine európskych štátov a inak tomu nie je ani v podmienkach Slovenskej republiky. Koniec koncov inú možnosť už podnikateľské subjekty dnes ani nemajú, a tak okrem komunikácie s daňovým úradom sa títo daňovníci musia venovať aj elektronickému daňovému priznaniu. Podávanie priznania je jednou stranou mince, tou druhou je skutočnosť, že aj jeho prípadné prílohy musia byť podávané elektronickou formou. Ak sa rozhodnete toto nariadenie obchádzať a nebrať ho do úvahy, mohli by vám z toho vyplývať nemalé nepríjemnosti. 

Elektronické daňové priznanie ako oveľa komfortnejší spôsob jeho podania

Eektronicke danove priznanie a zásady používania
Podanie daňového priznania cez počítač

V rámci procesu podávania elektronického daňového priznania vzniká subjektu nemalá úspora času a ďalšou výhodou je pohodlie pri realizácii tohto procesu z pohodlia domova či kancelárie. Samozrejme za predpokladu, že Finančná správa zverejní daňové formuláre v elektronickej podobe v dostatočnom predstihu. Lehota na podanie elektronického daňového priznania je rovnaká ako lehota na podanie jeho papierového predchodcu, teda do 31. marca. Bezpečnosť je však veľmi dôležitou aj pre elektronické daňové priznanie a pred týmto úkonom je nutné uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní s príslušným správcom dane. Nevyhnutnou je taktiež registrácia na portáli Finančnej správy. Táto inštitúcia ďalej potvrdí proces registrácie a následne je na ťahu daňovník, ktorý ju musí autorizovať. Myslieť si, že toto všetko sa dá zvládnuť behom jedného pripojenia na sieť je omylom, ktorý sa nemusí vždy vyplatiť. Finančná správa upozorňuje na vyššiu časovú náročnosť a nenechávať si tento proces na posledné dni pred definitívnym koncom marca. Uvedené kroky môžu vyžadovať časovú náročnosť v rozpätí 1 až 2 dni. Ak sa domnievate, že vám na pripojenie do elektronickej schránky bude postačovať len občiansky preukaz s čipom, opäť sa jedná o omyl. Prvkov na prihlásenie je podstatne viac, vymenujme si ich preto všetky. Občiansky preukaz z čipom je bezpochyby jedným z nich, no tiež je nutné disponovať certifikátmi pre digitálne podpisovanie, a tak je potrebné vybaviť bezpečnostné kódy. Internetový prehliadač by sme mali brať ako samozrejmosť, no ak nepatríte medzi počítačovo zdatných, radšej ho spomenieme. Nutným je taktiež PC program na vloženie osobného bezpečnostného kódu označovaný ako eID klient a nástroj potrebný pre elektronický podpis, ktorý je známy ako eIDAS.  

Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://www.mojedane.sk/.

Comments are closed.