EXTERIERSTAV, S.R.O.

EXTERIERSTAV, S.R.O.

Ak bývate v rodinnom dome a ste si prešli procesom jeho výstavby alebo renovácie viete, že niektoré úkony v rámci týchto procesov jednoducho nie je možné realizovať bez papierovačiek a len tak “načierno”, ale musíte mať papiere. Medzi takéto úkony patrí aj stavba plotu. My sa vám túto legislatívnu platformu pokúsime priblížiť a ozrejmiť niektoré povinnosti v tejto oblasti. Medzi najčastejšie otázky, kolujúce v hlavách ľudí patria tie, ktoré sa týkajú ohlásenia stavby alebo nutnosti vybavovať kompletné stavebné povolenie.

Stavba plotu a jej regulácia 

Stavba plotu si vyžaduje čas
Stavba a údržba plotu

Ak nepotrebujete realizovať stavbu plotu, ale chcete len renovovať alebo vymeniť existujúci plot, nie je potrebné ani oznámenie príslušnému stavebnému úradu. Samozrejme vychádzame z predpokladu, že stavba plotu ktorý bude nahrádzať ten pôvodný, bude v podobných proporciách. Ak plánujete nahradiť plot o výške 1,5m takým, ktorý bude mať na výšku 4m, odporúčame predsa len zájsť na stavebný úrad a požiadať o zaujatie ich stanoviska k vašim zámerom. V praxi sa však možno stretnúť aj s tým, že čo jeden stavebný úrad obce schváli a nepotrebuje ani ohlásiť, iný vás bude naťahovať a takéto ohlásenie požadovať. Ako však postupovať, ak plánujete nanovo realizovať stavbu plotu? Výstavba oplotenia si vybavenie stavebného povolenia nevyžaduje. Takýto zámer je však potrebné ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Ak chcete realizovať výstavbu betónového oplotenia, musíte si splniť ohlasovaciu povinnosť ako “ohlásenie drobnej stavby”. Svojou podstatou je to niečo ako vybavenie stavebného povolenia, avšak čo sa týka časového hľadiska, môžeme ho kľudne označiť prívlastkom superrýchle. Je však pri ňom potrebné zájsť na stavebný úrad a požiadať o písomný súhlas. V praxi sa tiež možno stretnúť so situáciou, kedy majiteľ realizuje stavbu plotu na pozemku bez žiadnej inej hlavnej stavby. Tu je potom bezpodmienečne potrebné vybavovať stavebné povolenie a tento proces je v zásade náročnejší ako ohlásenie drobnej stavby. Pozrime sa ešte na to, kedy je potrebné využiť služby geodeta. Pokiaľ chcete stavať betónové oplotenie s pevnými základmi, je vhodné privolať geodeta. Ten nám pomôže, pokiaľ sme týmto procesom ešte neprešli, vytýčiť hranice pozemku. Ideálne je pozemok zamerať za prítomnosti suseda, vyhnete sa tak do budúcna nepríjemnej komunikácii s ním, a rovnako tak pred stavbou plotu získať jeho súhlas. 

Spoločnosť Exterierstav spol. s.r.o. vám zabezpečí stavbu plotu, pokládku dlažby, ale i množstvo iných služieb, pre viac informácií kliknite na  http://exterierstav.sk/.

Bližšie informácie o spoločnosti:  

Obchodné meno: Exterierstav spol. s.r.o. 

Sídlo: Studené 90044, Most pri Bratislave, Slovenská republika  

IČO: 47 98 3931 

IČ DPH SK: SK 202 417 32 61 

E-mail: exterierstav@gmail.com 

Telefonický kontakt: +421 905 806 775

Comments are closed.