Browsed by
Kategória: Teplárenstvo

Viessmann, s.r.o. (zelenadomacnostiam.net)

Viessmann, s.r.o. (zelenadomacnostiam.net)

Nikomu sa zatiaľ nepodarilo zistiť, ako dlho už slnko funguje a ako vzniklo. Podarilo sa však dokázať, že slnko predstavuje zdroj, ktorý nám je neustále k dispozícii a jeho zdroje sa tak skoro nevyčerpajú. Slnečné lúče sú prítomné takmer každý deň. Aj vďaka slnečnej energii dokážeme získať teplo. Na tento účel sa používajú slnečné kolektory, vďaka ktorým viaceré domácnosti môžu získať teplo a teplú úžitkovú vodu bez toho, aby zaťažovali životné prostredie. Slnečný kolektor predstavuje zariadenie, ktoré pohlcuje slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Získané teplo býva väčšinou skladované vo vode alebo vo vzduchu a neskôr sa používa na ohrev teplej vody a vykurovanie objektov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt solar collectorVďaka nezávadnej, životnému prostrediu prospešnej činnosti predstavuje slnečný kolektor jednu z ekologickejších alternatív určených na vykurovanie. Vzhľadom na to, že dochádza k neustálemu znečisťovaniu životného prostredia sa jednotlivé vlády snažia o to, aby domácnosti využívali pri fungovaní ich domácností vo všetkých smeroch práve ekologické zariadenia. A slnečné kolektory medzi takéto zariadenia rozhodne patria. Ak domácnosť plánuje vykurovať priestory pomocou tohto zariadenia, dotácia na slnečné kolektory je rozhodne tá správna voľba. Dotácie na slnečné kolektory sú určená  takmer každému, kto spĺňa viaceré vyhlásené kritéria. Princíp udeľovania dotácie funguje tak, že je vopred vyhlásené kolo, ktoré sa týka len určitej oblasti. Ak sa domácnosť nachádza v tomto regióne, môže si podať žiadosť o pridelenie dotácie. Ten, kto splnil všetky vyhlásené kritéria a podarí sa mu dotáciu (ktorá vystupuje vo forme poukážky) získať, musí túto poukážku uplatniť do niekoľkých dní. Pred získaním dotácie musí mať domácnosť uzatvorenú zmluvu s konkrétnou spoločnosťou, na základe ktorej bude výstavba slnečných kolektorov prebiehať.  Pri platení za vykonanú službu odovzdá majiteľ poukážku zhotoviteľovi slnečných kolektorov, na základe ktorej mu bude vyplatená dodatočná suma z tejto poukážky. Najefektívnejšie slnečné kolektory sú tie, ktoré majú veľkosť plochy približne 5 . Z dotácie na slnečné kolektory bude prednostne podporovaný práve tento typ kolektorov. Slnečné kolektory sú vhodné jednak pre rodinné domy, ale aj pre samostatné bytové domy. Zo získanej poukážky je možné hradiť takmer všetko, čo sa slnečných kolektorov týka – od slnečných kolektorov ako celkov, ich jednotlivých častí až po ich montáž a revíziu zariadenia. Slnečné kolektory sú predmetom záujmu domácností z viacerých dôvodov – sú nielen ekologické, ale aj efektívne. Vďaka slnečnej energii dokážu domácnosti ušetriť dodatočné financie, ktoré by boli inak potrebné na vykurovanie domu a ohrev teplej úžitkovej vody.

Základné informácie o spoločnosti Viessmann, s.r.o.:

Adresa: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava

E-mail: info@viessmann.sk

Telefón: 02/32 23 01 00

IČO: 31388841

DIČ: 2020330191

IČ DPH: SK2020330191

Viessmann, s.r.o.

Viessmann, s.r.o.

Na našom území je teplo v domácnostiach získavané pomocou rozličných vykurovacích zariadení. Jedným z najpoužívanejších zariadením je rozhodne plynový kotol. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovKotol dokáže svojmu majiteľovi pri správnej údržbe slúžiť aj niekoľko desiatok rokov. Pravidelný servis kotlov by mal vykonávať každý majiteľov tohto zariadenia. Servis kotlov je odporúčané vykonávať minimálne raz za rok. V súčasnosti je už pravidelná revízia kotlov povinnosťou pre každého prevádzkovateľa. Okrem toho, že má podstatný vplyv na bezpečnosť zariadenia, vďaka včasnej kontrole dokáže servisný technik zabezpečiť, aby kotol pracoval tak, ako má. O tom, že povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu kotlov je naozaj povinnosťou každého majiteľa zariadenia svedčí aj fakt, že táto činnosť je nariadená vládou. V prípade, ak zariadenie nepracuje tak, ako má, väčšinou dochádza k úniku tepla či emisií a dokáže sa zvýšiť spotreba plynu až o niekoľko desiatok percent. Príčinou zvýšenej spotreby plynu sú usadeniny na plynovom výmenníku alebo zle nastavenie pomeru zmesí tepla a plynu. Často sa tiež stáva, že v prípade nedostatočnej funkčnosti zariadenia môže činnosť kotla zlyhať a jeho majiteľ tak ostane v studených zimných mesiacoch bez prístupu k teplu a teplej úžitkovej vode. Aby si však majiteľ zariadenia bol jeho činnosťou istý na sto percent, revízia kotla sa odporúča vykonávať mimo hlavnej vykurovacej sezóny, teda nie v zimných mesiacoch. Aby boli zabezpečené čo najlepšie a najaktuálnejšie výsledky činnosti tohto zariadenia, odporúča sa ju vykonať ihneď po skončení vykurovacej sezóny, a to na konci jari alebo začiatkom leta. Ak si majiteľ nechá túto činnosť na poslednú chvíľu, môže sa stať aj taká situácia, že v danom momente nezoženie servisného technika, pred hlavnou vykurovacou sezónou majú totižto najviac práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovServis kotlov zahŕňa viacero úkonov. Prvým krokom býva zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť už pred začiatkom samotnej revízie. Nasledujú úkony, ktoré sa spájajú s vyčistením jeho rozličných častí. Ak sú všetky časti čisté a sú v poriadku, servisný technik vykonáva kontrolu tlaku na tryskách a kontroluje, či činností bezpečnostných systémov funguje správne. Ak je všetko v poriadku, servisný technik vyhotovuje protokol o tom, že bola vykonaná servisná kontrola o nastavení kotla.

Viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom plynových kotlov vykonávajú pravidelnú revíziu zariadenia automaticky. Jednou takou je aj spoločnosť Viessmann, s. r. o. Hlavným cieľom spoločnosti je, aby ich zariadenia boli maximálne bezpečné, preto sa každoročne svojim klientom ozýva z vlastnej iniciatívy, aby ich upozornila na to, že nastal čas vykonať pravidlnú ročnú revíziu plynového zariadenia.

Základné informácie o spoločnosti Viessmann, s. r. o.:

Adresa spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

E-mailová adresa: viessmann@viessmann.sk

Telefonický kontakt: (02) 32 23 01 00

IČO: 31388841

DIČ: 2020330191

IČ DPH: SK2020330191