Browsed by
Kategória: Financie

Winners Group, s.r.o. – lízing

Winners Group, s.r.o. – lízing

Aj keď sa možno na prvý pohľad nezdá, finančné služby sú prítomné všade okolo nás. Požičiavame si peniaze od banky alebo rôznych finančných inštitúcii, poisťujeme si život alebo svoj majetok, prípadne využívame leasingové služby. Finančné služby sa v súčasnosti na nás valia doslova z každej strany a často krát nie je vôbec jednoduché sa v ponuke finančného trhu vyznať. Na túto činnosť sa špecializujú viacerí odborníci, ktorí sa inak nazývajú aj finanční sprostredkovatelia alebo poradcovia. Takýmto špecialistom je aj spoločnosť Winners Group. Tím spoločnosti winners group sa skladá z odborníkov na viaceré finančné otázky. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je ponúknuť klientovi komplexnú ponuku bez toho, aby musel oslovovať viaceré finančné inštitúcie samostatne. Finanční sprostredkovatelia predstavujú špecialistov, ktorí majú prehľad o tom, čo sa na finančnom trhu práve deje a ich snahou je klientovi poskytnúť riešenia šité na mieru. Vďaka činnosti týchto subjektov dokážu fyzické osoby ale i podnikatelia ušetriť nemalé finančné prostriedky. Finanční poradcovia sledujú každodenné dianie na finančnom trhu a zistené výsledky sa snažia zahrnúť do ponúk, ktoré sprostredkúvajú svojim klientom. Dôležitým znakom finančného poradcu je to, aby mal prehľad o tom, čo sa deje nielen na domácom trhu, ale dôležité je disponovať vedomosti aj z diania na svetovom finančnom trhu. Je zrejmé, že finanční poradcovia nebudú mať odpovede na všetky finančné otázky. Z toho dôvodu sa väčšinou špecializujú na jednu, prípadne na viacero oblastí svojej pôsobnosti. Spoločnosť Winners Group sa považuje za špecialistu v štyroch základných oblastiach – oblasť hypoték, poistenia, leasingu a realitnú činnosť. Neposkytuje finančné produkty priamo, ale spolupracuje s viacerými partnerskými spoločnosťami a z ponúk týchto spoločností sa snaží vybrať najvhodnejšie riešenie pre svojho klienta. V tomto prípade majú možnosť presadiť sa na finančnom trhu aj malé finančné spoločnosti, ak dokážu svojim klientom poskytovať výhodné finančné riešenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners lizingFinančné služby využíva takmer každý človek. V záujme každého človeka by malo byť vybrať si čo najvýhodnejšie finančné riešenie. Práve finanční sprostredkovatelia a poradcovia môžu napomôcť pri optimálnom výbere finančného produktu a jeho nastavenia. Na finančných poradcov a sprostredkovateľov sa ľudia neobracajú len vtedy, keď si chcú zaobstarať určitý produkt. Služby finančných poradcov využívajú aj vtedy, ak sú si vedomí, že finančný produkt, ktorý využívajú v súčasnosti nie je pre nich až tak výhodný. Finančný poradca klientovi poradí a navedie ho na správnu cestu, aby už nemusel trpieť finančnými stratami plynúcimi z finančnej služby.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a. s.:

Adresa spoločnosti: Trade center I., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

Telefonický kontakt: 02 32 115 554

Winners Group, s.r.o. (2)

Winners Group, s.r.o. (2)

Finančný trh v súčasnosti ponúka svojim subjektom viacero možností, ako jednoduchšie vyriešiť svoje finančné problémy. Je nastavený tak, aby pokryl čo najširší okruh finančných riešení. Skladá sa z viacerých častí, pričom jednou, ktorá sa v posledných rokoch rozvíja čoraz viac, je leasingová činnosť. Leasing vo všeobecnosti predstavuje určitý druh financovania, ktorý je spájaný s prenájmom hnuteľných a nehnuteľných zariadení. Súvisiaci obrázokHlavný prvok predstavuje leasingová zmluva, na základe ktorej majiteľ zariadenia toto zariadenie za určitých, vopred stanovených podmienok prenajíma záujemcovi, ktorý za túto službu platí vopred stanovené finančné plnenie – leasingový poplatok. Po uplynutí stanovej doby, ak sú všetky leasingové poplatky riadne zaplatené, môže používateľ toto zariadenie za zostatkovú sumu odkúpiť a stať sa tak jeho majiteľom. Leasing je obzvlášť výhodný vtedy, ak podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba potrebuje prístup k určitému zariadeniu, avšak v súčasnosti nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na jeho kúpu. Existujú viaceré špecializované leasingové spoločnosti, ale aj jeho sprostredkovatelia. Sprostredkovateľom v oblasti leasingu je aj spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group spolupracuje s renomovanými leasingovými spoločnosťami. Riešenia ponúka najmä pri nákupe osobných motorových vozidiel, leasing na nákup nehnuteľností či v prípade začínajúcich podnikateľských subjektov zabezpečí leasing na nákup výrobných technológii. Leasing je výhodný jednak pre podnikateľov, ale aj fyzické osoby. Súvisiaci obrázokFyzické osoby najčastejšie pomocou leasingu financujú nákup motorových vozidiel, v prípade podnikateľov dochádza k jeho realizácii takmer v každom smere. Pri rozhodnutí o leasingovom financovaní by klient nemal zbytočne strácať čas prieskumom trhu, návštevami rozličných finančných inštitúcii a rovnako by nemal hneď pristúpiť na prvú leasingovú ponuku. Ak sa klient rozhodne zaobstarať si financovanie nákupu určitého zariadenia pomocou leasingu a rozhodne sa obrátiť na spoločnosť Winners Group, môže si byť istý, že mu budú ponúknuté čo najlepšie služby a spoločnosť mu ušetrí veľa času, nakoľko takmer všetko vybaví zaňho. Po zistení požiadavok klienta vykoná prieskum trhu a jeho výsledky klientovi interpretuje. Vzhľadom na to, že spoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými leasingovými spoločnosťami, klient si môže byť istý, že mu budú ponúknuté viaceré riešenia z tejto problematiky a výber nebude jednostranný. Klient si sám môže vybrať tú ponuku finančnej inštitúcie, ktorá sa mu javí ako najvýhodnejšia a ktorú sa rozhodne využiť. Winners Group pri leasingovej činnosti v mene klienta zabezpečí všetky potrebné formality a dokumenty, takže klient nemusí obiehať leasingovú spoločnosť samostatne.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a. s.:

Sídlo: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Telefonický kontakt: + 421 2 32 115 554,

Fax: + 421 2 32 144 800

E-mail: winnersgroup@winnersgroup.sk

Winners Group, s.r.o.

Winners Group, s.r.o.

Finančný sektor patrí medzi jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov vyspelých krajín, od ktorého je hospodárska situácia v krajine závislá. Historicky sa vytvorili finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. Na strane dopytu stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja finančné inštitúcie, ktoré majú vytvorené portfólio služieb, z ktorých majú jednotliví klienti na výber. Na finančnom trhu sa tiež vyskytujú finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia, ktorí predstavujú medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a jej klientmi. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeVo forme finančného sprostredkovateľa a poradcu vystupuje aj spoločnosť Winners Group. Hlavná činnosť spoločnosti winners group spočíva v poradenstve a sprostredkovaní rozličných finančných produktov svojim klientom. Nezameriava sa len na jeden produkt, ale klientom sa snaží priniesť riešenie na akýkoľvek finančný problém. V náplni jej sprostredkovateľskej činnosti nájdeme rozličné finančné produkty z oblasti poskytovania hypoték, lízingu, sprostredkovanie v oblasti realitnej a poisťovacej činnosti. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je to, aby klientovi boli poskytnuté služby komplexné – to znamená také, ktoré nájde pod jednou strechou a nebude musieť navštevovať jednotlivé finančné inštitúcie samostatne. Ak sa klient obráti so žiadosťou o spoluprácu na spoločnosť Winners Group, tá vykoná takmer všetky úkony zaňho. Prvý krok predstavuje stretnutie zamestnanca Winners Group s klientom, kde sa finančný sprostredkovateľ snaží zistiť aktuálne potreby klienta. Po zistení potrieb a očakávaní vykoná podrobnú analýzu toho, čo finančný trh ponúka a klientovi navrhne riešenia. Rozhodnutie o výbere finančného produktu je na samotnom klientovi. Okrem komplexných riešení v oblasti finančných produktov sa Winners Group snaží prinášať rprodukty viacerých finančných inštitúcii. Neponúka teda finančné produkty len jednej finančnej inštitúcie, ale má vytvorenú hustú partnerskú sieť v oblasti spolupráce s rozličnými finančnými spoločnosťami. Klient si teda môže byť istý, že mu nebude odporučený produkt podľa preferencií, ale na základe jeho skutočných potrieb.  Okrem finančného sprostredkovania tiež ponúka aj finančné poradenstvo. V oblasti poskytovania takýchto služieb klientovi v prípade, ak sa na spoločnosť Winners Group obráti so žiadosťou o poradenstvo, poskytne radu a rozličné cenné informácie vo finančných záležitostiach. Ak si napríklad klient nie je istý, či má dobré nastavené životné poistenie, zamestnanec Winners Group vykoná analýzu, na základe ktorej zistí, či by mal klient pokračovať v spolupráci s určitou poisťovňou, alebo existuje lepšia možnosť poistenia. Takouto činnosťou dokáže Winners Group svojim klientom ušetriť až niekoľko desiatok eur mesačne. Nejedná sa však len o poistenie, ale záber jej činnosti je naozaj široký.

Hlavné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Sídlo: Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

Kontakt: +421 23 2 115554, +421 23 2 144800

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk