MEDITERRAN Slovakia, s.r.o.

MEDITERRAN Slovakia, s.r.o.

Strecha je pre mnohých z nás symbolom pocitu bezpečia a istoty. Avšak na to, aby spĺňala svoju základnú funkciu, musí byť strešný systém zvolený naozaj kvalitne a pod podrobným dohľadom odborníka. Súčasťou strechy je strešná krytina, ktorá je jednou z najdôležitejších častí, nakoľko nehnuteľnosti neposkytuje len ochranu, ale dotvára aj jej celkový estetický vzhľad. Na trhu je možné vybrať si zo širokej škály strešnej krytiny. Aj keď sa pri výbere strešnej krytiny rozhodujeme na základe jej farby, funkčnosti či z akého materiálu pochádza, mali by sme sa sústrediť aj na to, aby sme si na realizáciu tejto činnosti zvolili naozaj kvalitného odborníka v danej oblasti. Jednou takouto spoločnosťou je aj spoločnosť Mediterran Slovakia, s. r. o.

Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: Mediterran Slovakia

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)

Adresa: Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Kraj: Nitriansky

Dátum vzniku: 7. augusta 2000

IČO: 36537420

DIČ: 2020190623

Telefónne číslo: 421 31/77 94 942

E-mailový kontakt: mediterranslovakia@mediterran.sk

Aj keď podnikateľská náplň spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o. sa zameriava na rozličné činnosti, jednu z najhlavnejších predstavuje predaj strešnej krytiny. O tom, že je strešná krytina ponúkaná touto spoločnosťou naozaj kvalitná svedčí aj fakt, že jej predajcov nájdeme na celom území Slovenska. Predajcovia sú rozmiestnení vo všetkých krajoch. Spoločnosť Mediterran Slovakia, s. r. o. sa venuje výrobe a logistike betónovej škridlovej strešnej krytiny. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je už spomínaný predaj a distribúcia strešnej krytiny, sa venuje aj predaju príslušenstva pre strešný systém. Spoločnosť pôsobí prevažne na území Slovenska, svoje produkty však vyváža aj do zahraničia, vďaka čomu ju možno zaradiť medzi medzinárodne uznávané spoločnosti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stresna krytina

Základnú surovinu na výrobu škridlí predstavuje betón. Spoločnosť Mediterran Slovakia, s. r. o. sa zamerala na výrobu produktov z tohto materiálu. Svoju výrobnú činnosť a spomínanú strešnú krytinu sa snaží neustále inovovať. Snaží sa dbať jednak na požiadavky celkového trhu, ale i na požiadavky jednotlivých zákazníkov. V ponuke spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o., má potenciálny zákazník na výber z veľkého množstva betónových škridlíc. Jednotlivé typy strešnej krytiny sa od seba oddeľujú svojím vzhľadom, veľkosťou, hmotnosťou či farebným prevedním. Na svoje si príde aj naozaj náročný zákazník.

Ak sa rozhodnete využiť produky spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o., so svojimi otázkami z akekoľvek problematiky (ktorá sa však týka strešnej krytiny) sa môžete obrátiť na technického poradcu spoločnosti. Technický poradca má odborné znalosti z tejto problematiky, ochotne vám pomôže zodpovedať vaše otázky a napomôže vám sa zorientovať tým správnym smerom.

Dacom Pharma, s.r.o.

Dacom Pharma, s.r.o.

Bolesti pohybového ústrojenstva potrápili už takmer každého z nás. Hlavným spúšťačom tejto bolesti sú kĺby a jednotlivé chrupky v ľudskom tele. Aj preto na trhu nájdeme veľké množstvo firiem, ktorých hlavným cieľom je postihnutým osobám podať pomocnú ruku a zmierniť bolesti, ktoré ich trápia. Jednou takou je aj spoločnosť Dacom Pharma, s. r. o. Spoločnosť bola do Obchodného registra zapísaná 22. septembra 1993 a sídlo má v Kyjove – Česká republika. Dacom Pharma má založenú aj svoju dcérsku spoločnosť, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a vývoj prípravkov určených na kozmetické a veterinárne účely, doplnkov stravy či opaľovacích krémov. Špeciálnu pozornosť venuje oblasti kĺbovej výživy, kde ponúka celý produktový rad výrobkov, ktoré slúžia nielen ako prevencia, ale aj ako tlmič bolesti kĺbov.

Základné informácie o slovenskej dcérskej spoločnosti

Názov spoločnosti: Dacom Slovakia

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum vzniku: 26. apríla 2010

Adresa: Moravská 737, 908 48 Kopčany

Telefónne číslo: +421 34 668 1100

E-mailová adresa: obchod@dacomslovakia.sk

Slovenská pobočka disponuje všetkými povoleniami a oprávneniami na dovoz tovaru na územie Slovenskej republiky. Výrobky spoločnosti Dacom Pharma, s. r. o. sú distribuované do slovenských lekární priamo z materskej spoločnosti.

Produktový rad určený pre výživu kĺbov funguje na princípe bohatého obsahu kolagénu. Kolagén ako taký predstavuje základnú stavebnú zložku tkanív. S postupným starnutím však hodnota kolagénu v ľudskom tele začína klesať, čo má za následok bolesti klbov, kolien a celkové nesprávne fungovanie pohybového aparátu. Hlavným cieľom spoločnosti Dacom Pharma, s. r. o., je ponúkať také výrobky, ktoré by napomohli ku zmierneniu bolesti kĺbov. Z toho dôvodu výrobky, ktoré sú určené pre výživu kĺbov obsahujú značné množstvo kolagénu, ktorý napomáha ku správnej funkcií kostí a chrupaviek.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dacom pharma

Výrobky spoločnosti Dacom Pharma, s. r. o., sú vhodné pre úplne všetky vekové kategórie, ktoré bolesť kĺbov trápi. Rovnako sú vhodné pre športovcov, ale i pre ľudí s obmedzenou pohybovou aktivitou. Výživové doplnky určené na výživu kĺbov sa zväčša používajú za účelom zmiernenia bolesti a za cieľom správneho fungovania kĺbov. Veľa ľudí však po tomto produkte siaha aj ako po prevencii pred vznikom problémov s kĺbmi. Okrem samotných doplnkov stravy však spoločnosť vyrába a ponúka rozličné krémy, ktoré by po aplikácii mali bolesť zmierniť.

Aj keď si len málokto prizná, bolesť kĺbov sa môže objaviť takmer kedykoľvek, pri rozličných činnostiach. Preto by malo byť v záujme každého z nás venovať svojim kĺbom primeranú výživu. Ku správnemu fungovaniu kĺbov nám môžu pomôcť výrobky spoločnosti Dacom Pharma, s. r. o.

ContentFruiter, s.r.o.

ContentFruiter, s.r.o.

Väčšina firiem pri svojej snahe stať sa úspešnou vsádza na kvalitný marketing. Aj keď je marketingových techník už neúrekom, čoraz populárnejším sa stáva obsahový marketing. Nájdeme ho v marketingových stratégiách takmer všetkých úspešných spoločností presadzujúcich sa vo svete. Aj keď veľa ľudí ani netuší, čo to obsahový marketing vlastne je, mal by ísť ruka v ruke s každým skúseným marketérom. Hlavná podstata spočíva vo vytváraní obsahu, ktorý osloví čo najväčší okruh zákazníkov a prinúti ich ku kúpe výrobku alebo využitia služieb danej spoločnosti, ktorá ho aplikuje. Každá spoločnosť sa snaží byť úspešnou, preto sa obsahový marketing stáva čoraz populárnejším. Rovnako sa mu začína venovať viacero firiem, pre ktoré predstavuje hlavný predmet podnikania. Jednou takouto je aj content marketingová agentúra Contentfruiter, s. r. o.

Adresa spoločnosti: Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra

E-mail: cf@contentfruiter.sk

Telefón: +421 37 64 22 640, +421 917 044 725

IČO: 50183419

IČ DPH: SK21220207463

Hlavnou filozofiou spoločnosti je tvoriť taký obsah pre klienta, ktorý bude čo najprospešnejší. Spoločnosť kladie dôraz na správne stanovovanie takých stratégii, ktoré prinesú klientom väčší počet zákazníkov. Snaží sa tiež vytvorený obsah šíriť tak, aby bol účinný nielen pre samotného klienta, ale i pre jeho zákazníkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content fruiter

Spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. ponúka svojim klientom viaceré riešenia z oblasti marketingu. Základná činnosť tejto marketingovej agentúry sa zoraďuje do 4 hlavných oblastí:

Oblasť content marketingovej stratégie – v tomto balíku služieb spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., marketingovú stratégiu tvorí, implementuje a následne ju vyhodnotí. Na základne vyhodnocovania efektívnosti napĺňania stanovených cieľov sa snaží všetky riešenia optimalizovať a zlepšovať komunikáciu so zákazníkmi.

Oblasť SEO – tvorba kvalitného obsahu aj pre vyhľadávače – ak si zákazník zvolí tento produkt, spoločnosť sa zameria na také faktory, ako je analýza kľúčových slov, odporúčania pre webovú stránku, optimalizácia na stránke ale i mimo stránky a SEO content. Súčasťou produktového balíka je aj vydávanie pravidelných SEO reportov.

Oblasť sociálnych médií a sietí – v prvom kroku spoločnosť stanovuje audit a analyzuje konkurenčné sily. Následne je stanovená stratégia pre tie sociálne média, ktoré sa javia ako najúčinnejší zdroj na šírenie obsahu. V ďalšom kroku spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. tvorí obsah a venuje sa spravovaniu sociálnych sietí. Ani v tomto produktovom balíku nie je vynechané sledovanie úspešnosti všetkých aktivít. Zákazníkovi sú doručované reporty v pravidelných časových intervaloch.

Tvorba obsahu – predstavuje jadro content marketingu. V tomto kroku sa tvorí obsah, ktorý bude pre zákazníka relevantný, originálny a hodnoverný. Avšak na to, aby mohla spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., začať tvorí obsah, musí si najskôr stanoviť cieľovú skupinu, od ktorej sa bude všetko odvíjať.  

Viessmann, s.r.o.

Viessmann, s.r.o.

Tepelné čerpadlá (ale aj mnohé ďalšie) predstavujú predmet podnikania veľkého množstva firiem, medzi ktoré patrí aj známa nadnárodná spoločnosť Viessmann, s.r.o. Firma bola založena v roku 1917 a má vyše 11 600 zamestnancov. Viessmann, s.r.o. má dokopy 22 výrobných závodov v 11 krajinách. Podiel exportu tejto spoločnosti predstavuje 56%. Vlastné spoločnosti a obchodné zastúpenia má v 74 krajinách, čo je naozaj veľmi pozoruhodné číslo.

Adresa: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
E-mail: viessmann@viessmann.sk
Telefón: 02/32 23 01 00
IČO: 31388841
DIČ: 2020330191
IČ DPH: SK2020330191

Ponuku pre všetky zdroje energií a výkony predstavuje:

kotly na vykurovací olej či plyn, tepelné čerpadlá, zariadenia na spaľovanie dreva, družená výroba tepla, zariadenia na výrobu bioplynu, zariadenia na úpravu bioplynu, fotovoltaika, solárna termika, príslušenstvo a chladiace systémy.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadla Ako je možné vidieť, spoločnosť sa zaoberá naozaj širokým sortimentom na vykurovanie a chladenie. Medzi priority firmy patria najmä vykurovacie kotle a tepelné čerpadlá, ale aj v ostatných oblastiach dosahujú vynikajúce výsledky a znalosti.

Firma sa prezentuje ako spoľahlivá, inovatívna, na špičkovú kvalitu zameraná spoločnosť, ktorá sa zaujíma o trvalú udržateľnosť, za čo získala veľké množstvo ocenení:

· 2009, 2011, 2013: Nemecká cena za trvalú udržateľnosť pre produkciu/značku/ efektivitu zdrojov
· 2010: Energy Effi ciency Award
· 2012: Energy Globe World Award

Pýši sa vysokou kvalitou a odbornosťou zamestancov, zodpovednosťou a moderným dizajnom. Firma taktiež sponzoruje veľké množstvo akcií, ako napríklad Grand Prix, biatlon alebo skoky na lyžiach.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. si vybudovala veľmi pevnú pozíciu na trhu a stále sa rozrastá, kráča s dobou a uspokojuje potreby stále väčšieho množstva zákazníkov. Hodnoty tejto firmy už boli vyššie spomínané, ale pridať môžeme taktiež efektivitu a agilitu.

Do produktového programu spoločnosti Viessmann, s.r.o. patria obce, obytné budovy, komerčné prevádzky a priemysel.

Okrem veľkého množstva ocenení má firma aj mnohé certifikáty:

· Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2008
· Certifikácia podľa eko-vyhlášky (EMAS)
· Certifikácia podľa DIN EN ISO 14 001:2009-11
· Certifikácia podľa DIN EN ISO 5 0001:2011-12
· Certifikácia podľa ISO 29990:2010
· Certifikácia podľa OHSAS 18001:2007

Ako je možné vidieť, spoločnosť Viessmann, s.r.o. je zodpovedná, šetrí životné prostredie, podporuje veľké množstvo akcií, nadácií a podobne. Aktívne pracuje na značke a svojom imiži, správa sa k svojim zamestnancom, a samozrejme aj zákazníkom s úctou a rešpektom. Spoločnosť taktiež poskytuje bezplatné poradenstvo.