Mediterran Slovakia, s. r. o.

Mediterran Slovakia, s. r. o.

Výstavba domov, bytov alebo rozličných budov je v súčasnosti módnym trendom. Aj keď sa nestavia úplne nový komplex, stavebné objekty bývajú po určitom čase modernizované a prerábané. Ak sa človek rozhliadne okolo seba, určite vo svojom okolí nájde aspoň jednu stavbu v rekonštrukcii alebo takú, ktorá je rozostavaná. Stavebných materiálov, ktoré sa pri stavbách používajú, nájdeme na trhu veľa.

Medzi jedny z najdôležitejších častí stavieb patrí strecha a jej strešná krytina, ktorá stavbu chráni pred vonkajšími vplyvmi. Rovnako ako v prípade stavebných materiálov, aj druhov strešných krytín nájdeme na trhu hneď niekoľko, v rozličných cenových kategóriách. Strešná krytina však bude stavbe slúžiť až niekoľko desiatok rokov, preto by mal byť použitý materiál naozaj kvalitný.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roofAj keď viacero predajcov strešnej krytiny sa venuje len ich sprostredkovaniu a predaju konečnému zákazníkovi, nájdu sa aj také spoločnosti, ktoré krytiny priamo vyrábajú. Takou spoločnosťou je aj Mediterran Slovakia, s. r. o., ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe betónovej strešnej krytiny. V ponuke jej produktov však nenájdeme len krytinu, ale aj rozličné strešné doplnky. Strešnú krytinu tejto spoločnosti nájdeme na strechách takmer v každom kúte sveta. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi kvalitnú strešnú krytinu v priaznivej cenovej relácii. Spokojnosť svojich zákazníkov v oblasti výsledku jej činnosti sa snaží dosiahnuť zavádzaním nových inovačných procesov nielen do samotnej výroby strešnej krytiny, ale aj do systému montáže. Spoločnosť si tiež zakladá na precíznej expedičnej činnosti – aby boli výrobky včas, v dohodnutom množstve a kvalite dodané do rúk jej zákazníkov.

Základným materiálom pri výrobe škridlíc je betón. Výrobný proces a použité výrobné technológie, ktoré používa spoločnosť Mediterran Slovakia, s. r. o. pri výrobe betónových škridlíc možno zaradiť medzi najvyspelejšie výrobné technológie súčasnosti. V súlade s jej výrobnou filozofiou – vyrábať produkty s maximálnym prihliadnutím na životné prostredie, je výroba takej strešnej krytiny, ktorá môže byť recyklovaná. V oblasti stavebných materiálov však prebiehajú neustále trendy a menia sa kvalitatívne požiadavky klientov, preto sa spoločnosť snaží rozširovať svoje produktové rady pomocou zavádzania nových farebných odtieňov a novej povrchovej úpravy. Povrchová úprava škridiel sa vykonáva po ich rezaní. Za cieľom dosiahnutia stanovenej farby bývajú narezané škridlice okamžite nastriekané. Okrem škridlíc tiež spoločnosť ponúka aj kompletné strešné krytiny. Jednotlivé časti príslušenstva sú vybrané v súlade so zvolenou strešnou krytinou. Budúci investor má možnosť prekonzultovať s odborníkom spoločnosti nielen otázky v oblasti strešnej krytiny a jej jednotlivých prvkov príslušenstva, ale môže sa naňho obrátiť takmer s každou otázkou, ktorá je smerovaná na oblasť problematiky strešných zariadení.

Základné údaje o spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o.:

Adresa: Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Telefonický kontakt: +421 31/ 77 94 942

Fax: +421 31/77 94 608

E-mailový kontakt: mediterranslovakia@mediterran.com, odbyt@mediterran.com

Winners Group, s.r.o. (2)

Winners Group, s.r.o. (2)

Finančný trh v súčasnosti ponúka svojim subjektom viacero možností, ako jednoduchšie vyriešiť svoje finančné problémy. Je nastavený tak, aby pokryl čo najširší okruh finančných riešení. Skladá sa z viacerých častí, pričom jednou, ktorá sa v posledných rokoch rozvíja čoraz viac, je leasingová činnosť. Leasing vo všeobecnosti predstavuje určitý druh financovania, ktorý je spájaný s prenájmom hnuteľných a nehnuteľných zariadení. Súvisiaci obrázokHlavný prvok predstavuje leasingová zmluva, na základe ktorej majiteľ zariadenia toto zariadenie za určitých, vopred stanovených podmienok prenajíma záujemcovi, ktorý za túto službu platí vopred stanovené finančné plnenie – leasingový poplatok. Po uplynutí stanovej doby, ak sú všetky leasingové poplatky riadne zaplatené, môže používateľ toto zariadenie za zostatkovú sumu odkúpiť a stať sa tak jeho majiteľom. Leasing je obzvlášť výhodný vtedy, ak podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba potrebuje prístup k určitému zariadeniu, avšak v súčasnosti nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na jeho kúpu. Existujú viaceré špecializované leasingové spoločnosti, ale aj jeho sprostredkovatelia. Sprostredkovateľom v oblasti leasingu je aj spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group spolupracuje s renomovanými leasingovými spoločnosťami. Riešenia ponúka najmä pri nákupe osobných motorových vozidiel, leasing na nákup nehnuteľností či v prípade začínajúcich podnikateľských subjektov zabezpečí leasing na nákup výrobných technológii. Leasing je výhodný jednak pre podnikateľov, ale aj fyzické osoby. Súvisiaci obrázokFyzické osoby najčastejšie pomocou leasingu financujú nákup motorových vozidiel, v prípade podnikateľov dochádza k jeho realizácii takmer v každom smere. Pri rozhodnutí o leasingovom financovaní by klient nemal zbytočne strácať čas prieskumom trhu, návštevami rozličných finančných inštitúcii a rovnako by nemal hneď pristúpiť na prvú leasingovú ponuku. Ak sa klient rozhodne zaobstarať si financovanie nákupu určitého zariadenia pomocou leasingu a rozhodne sa obrátiť na spoločnosť Winners Group, môže si byť istý, že mu budú ponúknuté čo najlepšie služby a spoločnosť mu ušetrí veľa času, nakoľko takmer všetko vybaví zaňho. Po zistení požiadavok klienta vykoná prieskum trhu a jeho výsledky klientovi interpretuje. Vzhľadom na to, že spoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými leasingovými spoločnosťami, klient si môže byť istý, že mu budú ponúknuté viaceré riešenia z tejto problematiky a výber nebude jednostranný. Klient si sám môže vybrať tú ponuku finančnej inštitúcie, ktorá sa mu javí ako najvýhodnejšia a ktorú sa rozhodne využiť. Winners Group pri leasingovej činnosti v mene klienta zabezpečí všetky potrebné formality a dokumenty, takže klient nemusí obiehať leasingovú spoločnosť samostatne.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a. s.:

Sídlo: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Telefonický kontakt: + 421 2 32 115 554,

Fax: + 421 2 32 144 800

E-mail: winnersgroup@winnersgroup.sk

Winners Group, s.r.o.

Winners Group, s.r.o.

Finančný sektor patrí medzi jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov vyspelých krajín, od ktorého je hospodárska situácia v krajine závislá. Historicky sa vytvorili finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. Na strane dopytu stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja finančné inštitúcie, ktoré majú vytvorené portfólio služieb, z ktorých majú jednotliví klienti na výber. Na finančnom trhu sa tiež vyskytujú finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia, ktorí predstavujú medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a jej klientmi. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeVo forme finančného sprostredkovateľa a poradcu vystupuje aj spoločnosť Winners Group. Hlavná činnosť spoločnosti winners group spočíva v poradenstve a sprostredkovaní rozličných finančných produktov svojim klientom. Nezameriava sa len na jeden produkt, ale klientom sa snaží priniesť riešenie na akýkoľvek finančný problém. V náplni jej sprostredkovateľskej činnosti nájdeme rozličné finančné produkty z oblasti poskytovania hypoték, lízingu, sprostredkovanie v oblasti realitnej a poisťovacej činnosti. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je to, aby klientovi boli poskytnuté služby komplexné – to znamená také, ktoré nájde pod jednou strechou a nebude musieť navštevovať jednotlivé finančné inštitúcie samostatne. Ak sa klient obráti so žiadosťou o spoluprácu na spoločnosť Winners Group, tá vykoná takmer všetky úkony zaňho. Prvý krok predstavuje stretnutie zamestnanca Winners Group s klientom, kde sa finančný sprostredkovateľ snaží zistiť aktuálne potreby klienta. Po zistení potrieb a očakávaní vykoná podrobnú analýzu toho, čo finančný trh ponúka a klientovi navrhne riešenia. Rozhodnutie o výbere finančného produktu je na samotnom klientovi. Okrem komplexných riešení v oblasti finančných produktov sa Winners Group snaží prinášať rprodukty viacerých finančných inštitúcii. Neponúka teda finančné produkty len jednej finančnej inštitúcie, ale má vytvorenú hustú partnerskú sieť v oblasti spolupráce s rozličnými finančnými spoločnosťami. Klient si teda môže byť istý, že mu nebude odporučený produkt podľa preferencií, ale na základe jeho skutočných potrieb.  Okrem finančného sprostredkovania tiež ponúka aj finančné poradenstvo. V oblasti poskytovania takýchto služieb klientovi v prípade, ak sa na spoločnosť Winners Group obráti so žiadosťou o poradenstvo, poskytne radu a rozličné cenné informácie vo finančných záležitostiach. Ak si napríklad klient nie je istý, či má dobré nastavené životné poistenie, zamestnanec Winners Group vykoná analýzu, na základe ktorej zistí, či by mal klient pokračovať v spolupráci s určitou poisťovňou, alebo existuje lepšia možnosť poistenia. Takouto činnosťou dokáže Winners Group svojim klientom ušetriť až niekoľko desiatok eur mesačne. Nejedná sa však len o poistenie, ale záber jej činnosti je naozaj široký.

Hlavné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Sídlo: Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

Kontakt: +421 23 2 115554, +421 23 2 144800

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

Viessmann, s.r.o.

Viessmann, s.r.o.

Na našom území je teplo v domácnostiach získavané pomocou rozličných vykurovacích zariadení. Jedným z najpoužívanejších zariadením je rozhodne plynový kotol. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovKotol dokáže svojmu majiteľovi pri správnej údržbe slúžiť aj niekoľko desiatok rokov. Pravidelný servis kotlov by mal vykonávať každý majiteľov tohto zariadenia. Servis kotlov je odporúčané vykonávať minimálne raz za rok. V súčasnosti je už pravidelná revízia kotlov povinnosťou pre každého prevádzkovateľa. Okrem toho, že má podstatný vplyv na bezpečnosť zariadenia, vďaka včasnej kontrole dokáže servisný technik zabezpečiť, aby kotol pracoval tak, ako má. O tom, že povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu kotlov je naozaj povinnosťou každého majiteľa zariadenia svedčí aj fakt, že táto činnosť je nariadená vládou. V prípade, ak zariadenie nepracuje tak, ako má, väčšinou dochádza k úniku tepla či emisií a dokáže sa zvýšiť spotreba plynu až o niekoľko desiatok percent. Príčinou zvýšenej spotreby plynu sú usadeniny na plynovom výmenníku alebo zle nastavenie pomeru zmesí tepla a plynu. Často sa tiež stáva, že v prípade nedostatočnej funkčnosti zariadenia môže činnosť kotla zlyhať a jeho majiteľ tak ostane v studených zimných mesiacoch bez prístupu k teplu a teplej úžitkovej vode. Aby si však majiteľ zariadenia bol jeho činnosťou istý na sto percent, revízia kotla sa odporúča vykonávať mimo hlavnej vykurovacej sezóny, teda nie v zimných mesiacoch. Aby boli zabezpečené čo najlepšie a najaktuálnejšie výsledky činnosti tohto zariadenia, odporúča sa ju vykonať ihneď po skončení vykurovacej sezóny, a to na konci jari alebo začiatkom leta. Ak si majiteľ nechá túto činnosť na poslednú chvíľu, môže sa stať aj taká situácia, že v danom momente nezoženie servisného technika, pred hlavnou vykurovacou sezónou majú totižto najviac práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovServis kotlov zahŕňa viacero úkonov. Prvým krokom býva zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť už pred začiatkom samotnej revízie. Nasledujú úkony, ktoré sa spájajú s vyčistením jeho rozličných častí. Ak sú všetky časti čisté a sú v poriadku, servisný technik vykonáva kontrolu tlaku na tryskách a kontroluje, či činností bezpečnostných systémov funguje správne. Ak je všetko v poriadku, servisný technik vyhotovuje protokol o tom, že bola vykonaná servisná kontrola o nastavení kotla.

Viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom plynových kotlov vykonávajú pravidelnú revíziu zariadenia automaticky. Jednou takou je aj spoločnosť Viessmann, s. r. o. Hlavným cieľom spoločnosti je, aby ich zariadenia boli maximálne bezpečné, preto sa každoročne svojim klientom ozýva z vlastnej iniciatívy, aby ich upozornila na to, že nastal čas vykonať pravidlnú ročnú revíziu plynového zariadenia.

Základné informácie o spoločnosti Viessmann, s. r. o.:

Adresa spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

E-mailová adresa: viessmann@viessmann.sk

Telefonický kontakt: (02) 32 23 01 00

IČO: 31388841

DIČ: 2020330191

IČ DPH: SK2020330191

Alamex, s.r.o. (pinkhead.eu)

Alamex, s.r.o. (pinkhead.eu)

V súčasnom svete už nezáleží na tom, ako človek vyzerá, ale či sa dokáže pekne obliecť a zladiť svoje doplnky s celkovým outfitom. Viaceré ženy majú tú schopnosť, že aj z úplne obyčajného štýlu obliekania dokážu vyčarovať niečo naozaj nezvyčajné. Aj s obyčajnou vecou, akou je kabelka, dokážu dokonale zladiť svoj outfit a stať sa výnimočnou. Viaceré ženy sú zažraté do sveta módy a snažia sa dodržiavať pravidlá, ktoré boli vytvorené svetovými módnymi návrhami zvučných mien. Základným pravidlom je to, aby bola kabelka vhodne zladená v kombinácii s topánkami. Kabelky spolu s topánkami by mali byť rovnakej farby, prípadne aspoň podobného farebného odtieňu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt handbagsKabelky sú dôležitou súčasťou každej ženy. Máloktorá z nás vyjde z domu bez svojej kabelky. Tak ako každá jedna z nás je výnimočná, výnimočné sú aj jednotlivé kabelky. Kabelky v žene vzbudzujú pocit bezpečia, pretože si do nich ženy môžu ukryť takmer čokoľvek, bez čoho si nevedia svoj deň predstaviť a potrebujú to mať neustále so sebou.

Každý výrobca sa snaží vyrábať a ponúkať to, po čom je dopyt. V minulosti prevládali kabelky neutrálnej farby, dnes sa čoraz viac do popredia dostávajú kabelky netradičných farieb a tvarov. Čím extravagantnejší kúsok, tým viac dokáže žena na seba upútať pozornosť. Kabelky dokážu dokonale dotvoriť obraz o žene bez toho, aby vôbec prehovorila. Tento fakt si uvedomuje aj spoločnosť Pinkhead.eu, ktorá neustále sleduje módne trendy a snaží sa svojim zákazníčkam ponúkať čo najzaujímavejšie kúsky. Okrem kabeliek v jej ponuke nájdeme aj peňaženky, parfémy, oblečenie či kozmetiku. Táto spoločnosť sa snaží do svojej ponuky vyberať zaujímavé kúsky, z ktorých si vyberie nejedna zákazníčka a vďaka ich netradičnosti sa bude cítiť naozaj výnimočná. Na webovej stránke spoločnosti Pinkhead.eu nájdeme kabelky rozličných farieb či štýlov, vhodných na akúkoľvek príležitosť. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt handbagsChystá sa zákazníčka na nejakú výnimočnú spoločenskú udalosť? Chce sa zákazníčka len potešiť nejakou novou kabelkou na každodenné nosenie? Nevie si rady s výberom tej vhodnej kabelky na posedenie s priateľkami v meste? Žiaden problém, okrem toho že ponuka spoločnosti je naozaj rozmanitá, spoločnosť sa snaží budovať so zákazníčkami dlhodobé priateľské vzťahy, preto sa snaží poradiť každej zákazníčke, ktorá si pri výbere správnej kabelky nie je niečím istá. Spoločnosť vie, že nielen ponuka, ale aj prístup k zákazníčkám a zákaznícky servis je veľmi dôležitý, ak si chce svoje zákazničky udržať maximálne spokojné. Z toho dôvodu ku každému zákazníkovi pristupuje jednotlivo a snaží sa mu vyhovieť v akejkoľvek situácii.

Základné informácie o spoločnosti Pinkhead.eu:

Sídlo: Popolná 10, 831 06 Bratislava

IČO: 43 885 071

DIČ: 2022512008

IČ DPH: SK2022512008

E-mail spoločnosti: shop@pinkhead.eu

Telefónne číslo: 0903 827 188

One More, s.r.o.

One More, s.r.o.

Víno bez pochýb patrí medzi najobľúbenejšie alkoholické nápoje všetkých čias. Býva dôležitou súčasťou osláv, nájdu sa však aj takí nadšenci, ktorí si ho radi vychutnávajú v komornejšej atmosfére – po návrate domov z práce pri oddychovaní na gauči s vyloženými nohami alebo na stretnutí s priateľmi. Vďaka jeho  neutíchajúcej popularite dnes nájdeme viacero obchodníkov s vínom. Predaj vína sa realizuje nielen za cieľom zabezpečenia spoločenských akcií, ale aj pre domácu spotrebu. V ponuke jednotlivých predajcov bývajú zväčša vína jednak sudové, populárnejšími sú však vína fľaškové, ktoré je možné dostať nielen v kamenných predajniach, ale aj na internetových stránkach predajcov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winePredaj vína je hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti pre jeho viacerých milovníkov. Jednou takouto spoločnosťou je aj One More, s. r. o., ktorá sa vínom zaoberá viac než 20 rokov. Táto spoločnosť predstavuje malú, rodinnú firmu, ktorá predaj vina realizuje nielen v jej vlastnej vinotéke, ale aj prostredníctvom internetového predaja. V jej ponuke nájdeme rozličné druhy vín z rôznych kútov sveta, pri svojom predaji sa však rozhodla vydať vlastnou cestou a ponúka vína od menších vinárov z celého územia Európskej únie. Hlavným cieľom tohto rozhodnutia bolo odlíšiť sa od konkurencie s maximálnym ohľadom na životné prostredie – drobní vinári dokážu víno produkovať tak, že výrobný postup berie ohľad nielen na samotnú pôdu viniča hroznového, ale aj na životné prostredie. V ponuke nájdeme všetky druhy vína podľa použitej odrody viniča hroznového a výrobného postupu. Spoločnosť sa však hlbšie špecializuje na segment šumivých vín, najmä na Prosecco, Champagne a Cava.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wineAk sa podnikateľ venuje obchodovaniu s vínom, je si vedomý toho, že je v tejto oblasti veľká konkurencia. Každý majiteľ vinotéky sa snaží poskytnúť zákazníkovi pridanú hodnotu rozličnými formami, ktoré v pamäti zákazníka utkvejú naozaj hlboko a len tak ľahko na ne nezabudne. Spoločnosť One More, s. r. o., nie je žiadnou výnimkou, spokojnosť zákazníka je v ich podnikovej stratégii na prvom mieste. V priestoroch vinotéky bývajú pravidelne usporadúvané ochutnávky vín, na ktorých má zákazník možnosť ochutnať rozličné druhy vín z ich ponuky. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade predaja cez internet – okrem klasických obchodných záležitostí, akými sú napr. ponuka vín, cena či platobné podmienky zákazník na ich internetovej stránke nájde aj blog, v ktorom nájde rozličné novinky zo sveta vinárstva. Zákazníci to vnímajú ako milú pozornosť, vďaka ktorej sa môže priblížiť danej problematike, aj keď nie sú práve najskúsenejší someliéri. Poskytnúť zákazníkovi niečo výnimočné v porovnaní s konkurenciou je ten správny kľúč k úspechu.

Základné údaje o spoločnosti One More, s.r.o.:

Sídlo: Priehradná 11, 821 07 Bratislava

Dátum vzniku: 31. októbra 2012

E-mail: info@onemore.sk

Kontakt: +421 903 717 101

ContentFruiter, s.r.o.

ContentFruiter, s.r.o.

Väčšina firiem pri svojej snahe stať sa úspešnou vsádza na kvalitný marketing. Aj keď je marketingových techník už neúrekom, čoraz populárnejším sa stáva obsahový marketing. Nájdeme ho v marketingových stratégiách takmer všetkých úspešných spoločností presadzujúcich sa vo svete. Aj keď veľa ľudí ani netuší, čo to obsahový marketing vlastne je, mal by ísť ruka v ruke s každým skúseným marketérom. Hlavná podstata spočíva vo vytváraní obsahu, ktorý osloví čo najväčší okruh zákazníkov a prinúti ich ku kúpe výrobku alebo využitia služieb danej spoločnosti, ktorá ho aplikuje. Každá spoločnosť sa snaží byť úspešnou, preto sa obsahový marketing stáva čoraz populárnejším. Rovnako sa mu začína venovať viacero firiem, pre ktoré predstavuje hlavný predmet podnikania. Jednou takouto je aj content marketingová agentúra Contentfruiter, s. r. o.

Adresa spoločnosti: Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra

E-mail: cf@contentfruiter.sk

Telefón: +421 37 64 22 640, +421 917 044 725

IČO: 50183419

IČ DPH: SK21220207463

Hlavnou filozofiou spoločnosti je tvoriť taký obsah pre klienta, ktorý bude čo najprospešnejší. Spoločnosť kladie dôraz na správne stanovovanie takých stratégii, ktoré prinesú klientom väčší počet zákazníkov. Snaží sa tiež vytvorený obsah šíriť tak, aby bol účinný nielen pre samotného klienta, ale i pre jeho zákazníkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content fruiter

Spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. ponúka svojim klientom viaceré riešenia z oblasti marketingu. Základná činnosť tejto marketingovej agentúry sa zoraďuje do 4 hlavných oblastí:

Oblasť content marketingovej stratégie – v tomto balíku služieb spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., marketingovú stratégiu tvorí, implementuje a následne ju vyhodnotí. Na základne vyhodnocovania efektívnosti napĺňania stanovených cieľov sa snaží všetky riešenia optimalizovať a zlepšovať komunikáciu so zákazníkmi.

Oblasť SEO – tvorba kvalitného obsahu aj pre vyhľadávače – ak si zákazník zvolí tento produkt, spoločnosť sa zameria na také faktory, ako je analýza kľúčových slov, odporúčania pre webovú stránku, optimalizácia na stránke ale i mimo stránky a SEO content. Súčasťou produktového balíka je aj vydávanie pravidelných SEO reportov.

Oblasť sociálnych médií a sietí – v prvom kroku spoločnosť stanovuje audit a analyzuje konkurenčné sily. Následne je stanovená stratégia pre tie sociálne média, ktoré sa javia ako najúčinnejší zdroj na šírenie obsahu. V ďalšom kroku spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. tvorí obsah a venuje sa spravovaniu sociálnych sietí. Ani v tomto produktovom balíku nie je vynechané sledovanie úspešnosti všetkých aktivít. Zákazníkovi sú doručované reporty v pravidelných časových intervaloch.

Tvorba obsahu – predstavuje jadro content marketingu. V tomto kroku sa tvorí obsah, ktorý bude pre zákazníka relevantný, originálny a hodnoverný. Avšak na to, aby mohla spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., začať tvorí obsah, musí si najskôr stanoviť cieľovú skupinu, od ktorej sa bude všetko odvíjať.