One More, s.r.o.

One More, s.r.o.

Víno bez pochýb patrí medzi najobľúbenejšie alkoholické nápoje všetkých čias. Býva dôležitou súčasťou osláv, nájdu sa však aj takí nadšenci, ktorí si ho radi vychutnávajú v komornejšej atmosfére – po návrate domov z práce pri oddychovaní na gauči s vyloženými nohami alebo na stretnutí s priateľmi. Vďaka jeho  neutíchajúcej popularite dnes nájdeme viacero obchodníkov s vínom. Predaj vína sa realizuje nielen za cieľom zabezpečenia spoločenských akcií, ale aj pre domácu spotrebu. V ponuke jednotlivých predajcov bývajú zväčša vína jednak sudové, populárnejšími sú však vína fľaškové, ktoré je možné dostať nielen v kamenných predajniach, ale aj na internetových stránkach predajcov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winePredaj vína je hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti pre jeho viacerých milovníkov. Jednou takouto spoločnosťou je aj One More, s. r. o., ktorá sa vínom zaoberá viac než 20 rokov. Táto spoločnosť predstavuje malú, rodinnú firmu, ktorá predaj vina realizuje nielen v jej vlastnej vinotéke, ale aj prostredníctvom internetového predaja. V jej ponuke nájdeme rozličné druhy vín z rôznych kútov sveta, pri svojom predaji sa však rozhodla vydať vlastnou cestou a ponúka vína od menších vinárov z celého územia Európskej únie. Hlavným cieľom tohto rozhodnutia bolo odlíšiť sa od konkurencie s maximálnym ohľadom na životné prostredie – drobní vinári dokážu víno produkovať tak, že výrobný postup berie ohľad nielen na samotnú pôdu viniča hroznového, ale aj na životné prostredie. V ponuke nájdeme všetky druhy vína podľa použitej odrody viniča hroznového a výrobného postupu. Spoločnosť sa však hlbšie špecializuje na segment šumivých vín, najmä na Prosecco, Champagne a Cava.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wineAk sa podnikateľ venuje obchodovaniu s vínom, je si vedomý toho, že je v tejto oblasti veľká konkurencia. Každý majiteľ vinotéky sa snaží poskytnúť zákazníkovi pridanú hodnotu rozličnými formami, ktoré v pamäti zákazníka utkvejú naozaj hlboko a len tak ľahko na ne nezabudne. Spoločnosť One More, s. r. o., nie je žiadnou výnimkou, spokojnosť zákazníka je v ich podnikovej stratégii na prvom mieste. V priestoroch vinotéky bývajú pravidelne usporadúvané ochutnávky vín, na ktorých má zákazník možnosť ochutnať rozličné druhy vín z ich ponuky. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade predaja cez internet – okrem klasických obchodných záležitostí, akými sú napr. ponuka vín, cena či platobné podmienky zákazník na ich internetovej stránke nájde aj blog, v ktorom nájde rozličné novinky zo sveta vinárstva. Zákazníci to vnímajú ako milú pozornosť, vďaka ktorej sa môže priblížiť danej problematike, aj keď nie sú práve najskúsenejší someliéri. Poskytnúť zákazníkovi niečo výnimočné v porovnaní s konkurenciou je ten správny kľúč k úspechu.

Základné údaje o spoločnosti One More, s.r.o.:

Sídlo: Priehradná 11, 821 07 Bratislava

Dátum vzniku: 31. októbra 2012

E-mail: info@onemore.sk

Kontakt: +421 903 717 101

ContentFruiter, s.r.o.

ContentFruiter, s.r.o.

Väčšina firiem pri svojej snahe stať sa úspešnou vsádza na kvalitný marketing. Aj keď je marketingových techník už neúrekom, čoraz populárnejším sa stáva obsahový marketing. Nájdeme ho v marketingových stratégiách takmer všetkých úspešných spoločností presadzujúcich sa vo svete. Aj keď veľa ľudí ani netuší, čo to obsahový marketing vlastne je, mal by ísť ruka v ruke s každým skúseným marketérom. Hlavná podstata spočíva vo vytváraní obsahu, ktorý osloví čo najväčší okruh zákazníkov a prinúti ich ku kúpe výrobku alebo využitia služieb danej spoločnosti, ktorá ho aplikuje. Každá spoločnosť sa snaží byť úspešnou, preto sa obsahový marketing stáva čoraz populárnejším. Rovnako sa mu začína venovať viacero firiem, pre ktoré predstavuje hlavný predmet podnikania. Jednou takouto je aj content marketingová agentúra Contentfruiter, s. r. o.

Adresa spoločnosti: Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra

E-mail: cf@contentfruiter.sk

Telefón: +421 37 64 22 640, +421 917 044 725

IČO: 50183419

IČ DPH: SK21220207463

Hlavnou filozofiou spoločnosti je tvoriť taký obsah pre klienta, ktorý bude čo najprospešnejší. Spoločnosť kladie dôraz na správne stanovovanie takých stratégii, ktoré prinesú klientom väčší počet zákazníkov. Snaží sa tiež vytvorený obsah šíriť tak, aby bol účinný nielen pre samotného klienta, ale i pre jeho zákazníkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content fruiter

Spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. ponúka svojim klientom viaceré riešenia z oblasti marketingu. Základná činnosť tejto marketingovej agentúry sa zoraďuje do 4 hlavných oblastí:

Oblasť content marketingovej stratégie – v tomto balíku služieb spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., marketingovú stratégiu tvorí, implementuje a následne ju vyhodnotí. Na základne vyhodnocovania efektívnosti napĺňania stanovených cieľov sa snaží všetky riešenia optimalizovať a zlepšovať komunikáciu so zákazníkmi.

Oblasť SEO – tvorba kvalitného obsahu aj pre vyhľadávače – ak si zákazník zvolí tento produkt, spoločnosť sa zameria na také faktory, ako je analýza kľúčových slov, odporúčania pre webovú stránku, optimalizácia na stránke ale i mimo stránky a SEO content. Súčasťou produktového balíka je aj vydávanie pravidelných SEO reportov.

Oblasť sociálnych médií a sietí – v prvom kroku spoločnosť stanovuje audit a analyzuje konkurenčné sily. Následne je stanovená stratégia pre tie sociálne média, ktoré sa javia ako najúčinnejší zdroj na šírenie obsahu. V ďalšom kroku spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. tvorí obsah a venuje sa spravovaniu sociálnych sietí. Ani v tomto produktovom balíku nie je vynechané sledovanie úspešnosti všetkých aktivít. Zákazníkovi sú doručované reporty v pravidelných časových intervaloch.

Tvorba obsahu – predstavuje jadro content marketingu. V tomto kroku sa tvorí obsah, ktorý bude pre zákazníka relevantný, originálny a hodnoverný. Avšak na to, aby mohla spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., začať tvorí obsah, musí si najskôr stanoviť cieľovú skupinu, od ktorej sa bude všetko odvíjať.