ContentFruiter s.r.o.

ContentFruiter s.r.o.

Väčšina firiem pri svojej snahe stať sa úspešnou vsádza na kvalitný marketing. Aj keď je marketingových techník už neúrekom, čoraz populárnejším sa stáva obsahový marketing. Nájdeme ho v marketingových stratégiách takmer všetkých úspešných spoločností presadzujúcich sa vo svete. Aj keď veľa ľudí ani netuší, čo to obsahový marketing vlastne je, mal by ísť ruka v ruke s každým skúseným marketérom. Hlavná podstata spočíva vo vytváraní obsahu, ktorý osloví čo najväčší okruh zákazníkov a prinúti ich ku kúpe výrobku alebo využitia služieb danej spoločnosti, ktorá ho aplikuje. Každá spoločnosť sa snaží byť úspešnou, preto sa obsahový marketing stáva čoraz populárnejším. Rovnako sa mu začína venovať viacero firiem, pre ktoré predstavuje hlavný predmet podnikania. Jednou takouto je aj content marketingová agentúra Contentfruiter, s. r. o.

Adresa spoločnosti: Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra

E-mail: cf@contentfruiter.sk

Telefón: +421 37 64 22 640, +421 917 044 725

IČO: 50183419

IČ DPH: SK21220207463

Hlavnou filozofiou spoločnosti je tvoriť taký obsah pre klienta, ktorý bude čo najprospešnejší. Spoločnosť kladie dôraz na správne stanovovanie takých stratégii, ktoré prinesú klientom väčší počet zákazníkov. Snaží sa tiež vytvorený obsah šíriť tak, aby bol účinný nielen pre samotného klienta, ale i pre jeho zákazníkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content fruiter

Spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. ponúka svojim klientom viaceré riešenia z oblasti marketingu. Základná činnosť tejto marketingovej agentúry sa zoraďuje do 4 hlavných oblastí:

Oblasť content marketingovej stratégie – v tomto balíku služieb spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., marketingovú stratégiu tvorí, implementuje a následne ju vyhodnotí. Na základne vyhodnocovania efektívnosti napĺňania stanovených cieľov sa snaží všetky riešenia optimalizovať a zlepšovať komunikáciu so zákazníkmi.

Oblasť SEO – tvorba kvalitného obsahu aj pre vyhľadávače – ak si zákazník zvolí tento produkt, spoločnosť sa zameria na také faktory, ako je analýza kľúčových slov, odporúčania pre webovú stránku, optimalizácia na stránke ale i mimo stránky a SEO content. Súčasťou produktového balíka je aj vydávanie pravidelných SEO reportov.

Oblasť sociálnych médií a sietí – v prvom kroku spoločnosť stanovuje audit a analyzuje konkurenčné sily. Následne je stanovená stratégia pre tie sociálne média, ktoré sa javia ako najúčinnejší zdroj na šírenie obsahu. V ďalšom kroku spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. tvorí obsah a venuje sa spravovaniu sociálnych sietí. Ani v tomto produktovom balíku nie je vynechané sledovanie úspešnosti všetkých aktivít. Zákazníkovi sú doručované reporty v pravidelných časových intervaloch.

Tvorba obsahu – predstavuje jadro content marketingu. V tomto kroku sa tvorí obsah, ktorý bude pre zákazníka relevantný, originálny a hodnoverný. Avšak na to, aby mohla spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., začať tvorí obsah, musí si najskôr stanoviť cieľovú skupinu, od ktorej sa bude všetko odvíjať.  

Viessmann, s.r.o.

Viessmann, s.r.o.

Tepelné čerpadlá (ale aj mnohé ďalšie) predstavujú predmet podnikania veľkého množstva firiem, medzi ktoré patrí aj známa nadnárodná spoločnosť Viessmann, s.r.o. Firma bola založena v roku 1917 a má vyše 11 600 zamestnancov. Viessmann, s.r.o. má dokopy 22 výrobných závodov v 11 krajinách. Podiel exportu tejto spoločnosti predstavuje 56%. Vlastné spoločnosti a obchodné zastúpenia má v 74 krajinách, čo je naozaj veľmi pozoruhodné číslo.

Adresa: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
E-mail: viessmann@viessmann.sk
Telefón: 02/32 23 01 00
IČO: 31388841
DIČ: 2020330191
IČ DPH: SK2020330191

Ponuku pre všetky zdroje energií a výkony predstavuje:

kotly na vykurovací olej či plyn, tepelné čerpadlá, zariadenia na spaľovanie dreva, družená výroba tepla, zariadenia na výrobu bioplynu, zariadenia na úpravu bioplynu, fotovoltaika, solárna termika, príslušenstvo a chladiace systémy.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadla Ako je možné vidieť, spoločnosť sa zaoberá naozaj širokým sortimentom na vykurovanie a chladenie. Medzi priority firmy patria najmä vykurovacie kotle a tepelné čerpadlá, ale aj v ostatných oblastiach dosahujú vynikajúce výsledky a znalosti.

Firma sa prezentuje ako spoľahlivá, inovatívna, na špičkovú kvalitu zameraná spoločnosť, ktorá sa zaujíma o trvalú udržateľnosť, za čo získala veľké množstvo ocenení:

· 2009, 2011, 2013: Nemecká cena za trvalú udržateľnosť pre produkciu/značku/ efektivitu zdrojov
· 2010: Energy Effi ciency Award
· 2012: Energy Globe World Award

Pýši sa vysokou kvalitou a odbornosťou zamestancov, zodpovednosťou a moderným dizajnom. Firma taktiež sponzoruje veľké množstvo akcií, ako napríklad Grand Prix, biatlon alebo skoky na lyžiach.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. si vybudovala veľmi pevnú pozíciu na trhu a stále sa rozrastá, kráča s dobou a uspokojuje potreby stále väčšieho množstva zákazníkov. Hodnoty tejto firmy už boli vyššie spomínané, ale pridať môžeme taktiež efektivitu a agilitu.

Do produktového programu spoločnosti Viessmann, s.r.o. patria obce, obytné budovy, komerčné prevádzky a priemysel.

Okrem veľkého množstva ocenení má firma aj mnohé certifikáty:

· Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2008
· Certifikácia podľa eko-vyhlášky (EMAS)
· Certifikácia podľa DIN EN ISO 14 001:2009-11
· Certifikácia podľa DIN EN ISO 5 0001:2011-12
· Certifikácia podľa ISO 29990:2010
· Certifikácia podľa OHSAS 18001:2007

Ako je možné vidieť, spoločnosť Viessmann, s.r.o. je zodpovedná, šetrí životné prostredie, podporuje veľké množstvo akcií, nadácií a podobne. Aktívne pracuje na značke a svojom imiži, správa sa k svojim zamestnancom, a samozrejme aj zákazníkom s úctou a rešpektom. Spoločnosť taktiež poskytuje bezplatné poradenstvo.